Stiprioritering Fårhus – orienteringsmøde nu på mandag!

Hej allesammen,

Der inviteres hermed til møde, for at få gennemgået vores situation i forhold til de tiltag, som kommunen har igangsat omkring “Stiprioritering Fårhus mv” som det hedder ”Til sikring af skolevejen Fårhus/Vejbæk til Lyreskovskolen” hvoraf et enkelt punkt (2) tydeligvis går beboernes og Borgerforeningens cykelstiplaner, med en cykelsti langs Tøndervej, imod. Borgerforeningen har ikke på forhånd behandlet sagen, efter fremkomst af dette materiale, men punkt 2 nedenfor fortjener fuld opmærksomhed og vi vil derfor efter mødet lægge os fast på en henvendelse til kommunen i denne sag.

Øvrige punkter må vi hilse velkommen da disse må betragtes som en naturlig del af cykelstiens samlede forløb, bortset fra at vi må have en interesse i at man vælger Kejsergade løsningen til krydsning af Omfartsvejen via en tunnel, noget der også må tages stilling til. 

Situationen er at først Byrådet og efterfølgende også Teknisk udvalg allerede har endelig vedtaget følgende den 11.10. efter i alt tre møder: 

1) Krydsningshelle ved Frydendalvejs krydsning af Tøndervej (særskilt projekt ikke nærmere defineret).

2) Afmærkning som 2-1 vej af Frydendalvej på strækningen fra Tøndervej og frem til Kragelundvej evt suppleret med enkelte trafikchikaner.

3) “Fjernelse af cykelsti i ben ved Omfartsvejen”??? – Ikke nærmere oplyst hvad det dækker over.

4a) enten Krydsningshelle på Omfartsvejen, dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Hærvejen frem til Grydehøjvej.

4b) eller Udlægning af asfalt på eksisterende grusvej ved Kejsergade. Asfaltering igennem eksisterende tunnel under Omfartsvejen.

 Kommunen har forud for byrådets endelig vedtagelse, ikke følt det nødvendigt at forhøre sig hos foreningen eller byens borgere, som sådan, om vores indstilling til disse planer; opmærksomme beboere har opsnappet at der var “noget i gærde” og jeg har sikret mig vedlagte materiale på sagen ind til nu.

Herudover er det lykkedes Lene at få en aftale med Byrådsmedlem Lars Kristensen (V) der godt nok ikke har sæde i Teknik & Miljø, men har indvilliget i at komme forbi og hjælpe os med en status på projektet og svare på spørgsmål.

Alle beboere i Fårhus & Omegn og folk med interesse for cykelstien og skolevejen er naturligvis velkommen, så I opfordres hermed til at videresende invitationen til dem.

Mødet finder sted: mandag den 6.11.2017 kl 19:30 i Fårhus Forsamlingshus!

 Med venlig hilsen / With best regards,

 Fårhus Borger & Ungdomsforening

Paul Reinhardt

Bilag

Stiprioritering Fårhus

296803-17_v1_cykelstiprojekter-2017-1

Frigivelse af midler til cykelstiprojekter i 2017

296609-17_v1_stiprioritering_oversigtskort_projekter